۵

رحیم همتی؛ صدای زحمتکشان جامعه را نمی توان خفه کرد

rahesabz.net – عدم نظارت بر سرنوشت آتی آنها بعد از واگذاری، خود معضلی است؛ به گونه ای که بخش زیادی از این صنایع به دلیل عدم تناسب قیمت خرید با ارزش واقعی آنها، به فاصله کوتاهی از طرف صاحبان جدید آنها مضمحل و با فروش ماشین آلات و اموال منقول و غیر منقول آنها، بخش عظیمی از سرمایه های کشور را از بخش صنعت به بخش های دیگر از جمله واسطه گری، ساخت و ساز منتقل کرده است . با چنین وضع و رویکردی طیف وسیعی از کارگران در اقصا نقاط میهن مان از کار بیکار شده و یا ماه هاست که از دریافت حقوقی بی بهره بوده اند. کارگران صاحبان اصلی نیروی کار شاغل در واحدهای اقتصادی و صاحبان واقعی آنها هستند؛ اما حاکمیت بجای اولویت قرار دادن تعاونی های کارگری، ادامه...
تصویری از رحیم همتی
ارسال شده توسط رحیم همتی حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : رحیم همتی 13 saeed Urumiye ariya7 iranmelli keshawarz

دیدگاه ها