۶

عکس زنی که بعد از تجاوز، چشمهایش را از حدقه بیرون آوردند، چون متجاوز را شناخته بود.

gomnamian.blogspot.com – می گویند که بعضی وقتها، یک عکس ، کار صد نوشته را می کند./ گاهی اوقات نیز اتفاقاتی می افتد که قلب انسان را به درد می آورد، آنگاه عکسی که از آن جنایت روایت می کند، برای همیشه در ذهن بیننده باقی می ماند. /و این داستان باسموی موامبی است ،این زن ، آخرین چیزی که دید ، تصویر مردی بود که به او تجاوز می کرد. در طی تجاوز، او مرد را شناخت ، به امید اینکه آن مرد ، شرم کند و تجاوز به او را متوقف کند، اسم او را صدا کرد، اما صدا کردن اسم این مرد متجاوز، تنها شرایط را بدتر کرد، آن مرد چاقویش را در آورد و چشمان زن بی دفاع را از حدقه خارج کرد. /در جمهوری دموکراتیک کنگو و جنگ داخلی که از سال 1996 تا 2006 جریان داشت، بیش از پنج میلیون انسان کشته شده اند و میلیونها انسان بی خانمان گردیدند، و البته که طبق معمول همه جنگ ها، زنان و کودکان قربانیان اصلی خشونت بودند و در آفریقا نیز به مانند بسیاری از فرهنگ ها، تجاوز به زنان طرف های دیگر درگیری ، یک اتفاق طبیعی قلمداد می شود. در طی جنگ داخلی جمهوری دموکراتیک کنگو ، بیش از پانصد هزار زن و کودک ، قربانی تجاوز جنسی شدند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : gomnamian ariya7 Ataa Baker سمک iranmelli

دیدگاه ها