۴

بیانیه مطبوعاتی ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر برای آزادی محمد سیف‌زاده و نسرین ستوده

bayaniye02.blogspot.com – برنامه نظارت قاطعانه ادامه بازداشت خودسرانه آقای محمد سیف زاده و خانم نسرین ستوده و نیز ده ها مدافع دیگر حقوق بشر در ایران را، که با هدف مجازات آنها به خاطر انجام قانونی حرفه اشان در چارچوب سرکوب عمومی جامعه مدنی ایران دنبال می شود، محکوم می نماید. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ariya7 iranmelli keshawarz Bayaniye

دیدگاه ها