۴

اگر رضاشاه نبود چه می شد؟

kheradgeraee15.blogspot.com – برای تشخیص چنین شخصیت هایی کافی است دوران پیش و پس از آن شخصیت را ببینیم و اگر دستاورد یا دستاوردهای ملموسی وجود داشت که حتی پس از سقوط یا مرگش هم از بین نرفته بود از خود بپرسیم آیا اگر او نبود بازهم این دستاوردها وجود داشت یا خیر؟ مثلا همه دوستان می دانند که بابک خرمدین میهن پرستی بود که 22 سال با تازیان جنایتکار جنگید ولی آیا پس از مرگ او تازیان دیگر در ایران نبودند؟ چرا بودند و این میهن پرست بزرگ ایرانی با همه ایثار و از خود گذشتگی خود چنین ویژگی ندارد. البته این تنها از بعد مثبت نیست بلکه می تواند از بعد منفی هم باشد و همچنین بدان معنا نیست که آن شخصیت مطلقا همه کارهایش درست بوده یا حتی بهترین یا بدترین شخصیت بوده بلکه شرایط زمانی و مکانی خاص و عملکرد خود او دست به دست هم داده تا آن شخصیت تاثیری همیشگی در مسیر تاریخی آن سرزمین داشته باشد. مثلا در تاریخ فرانسه اگر ناپلئون بناپارت و همچنین ژنرال دوگول نبودند شاید مسیر تاریخی این کشور به گونه ای دیگر رقم می خورد یا در تاریخ آمریکا اگر شخصیتهایی مانند جورج واشنگتن یا آبراهام لینکلن یا مارتین لوترکینگ نبودند شاید مسیر تاریخی آمریکا بسیار متفاوت بود. ادامه...
تصویری از mn8462
ارسال شده توسط mn8462 حدود ۸ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : mn8462 ariya7 Baker iranmelli

دیدگاه ها