۷

ویدیو با زیرنویس انگلیسی / آزادی بیان ، با ارزش تر و مهمتر از اعتقاد شما به دینتان است. بسیار مهمتر !

gomnamian.blogspot.com – هیچ مذاکره و منطقی در بحث با اسلام رادیکال وجود ندارد، آنها به دنبال توافق نیستند و از شما توافق نمی خواهند، آنها فقط به دنبال فرمانبرداری شما از اسلام و قوانین آن هستند. / مسلمانان تصور می کنند که از طرف الله به آنها این اختیار داده شده است که نه تنها برای مسلمین، بلکه برای همه انسان ها، خواستار اجرای قوانین اسلام شوند. / مرا متهم به بی احترامی به اسلام نکنید، من نیازی به این کار ندارم، خود مسلمانان ، با سنگسار و بمب گذاری انتحاری ، چهره واقعی اسلام را نشان می دهند و به اندازه کافی به آن بی احترامی می کنند!/البته اسلام رادیکال ، هر انتقادی را به شکل توهین می بیند. باید به آنها گفت که تحسین اسلام کار سختی است، از چه چیزش باید تعریف کرد ؟! آدم کشی؟ سنگسار ؟ جهاد ؟ ترور ؟ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان

دیدگاه ها