۷

خامنه ای همکار دکتر حسین فاطمی را کشت و یکی دیگر از قله های جنایت را فتح کرد./

gomnamian.blogspot.com – بی شک نام مهرانگیز کار و سیامک پورزند، برای همیشه در تاریخ مبارزات آزادی خواهان ایرانی ، ثبت می شود./البته برای آزادی باید هزینه داد، به مانند سیامک پورزند /اما داستان سیامک پورزند، داستان متفاوتی است، او نیز هم وکیل بوده است، کارش روزنامه نگاری را از نشریه باختر دکتر حسین فاطمی ، آغاز کرد و سپس فعالیت خود را ادامه داد. او در سال 1379 و در ماجرای کنفرانس برلین دستگیر و به یازده سال زندان محکوم شد، وزارت اطلاعات رژیم ، پیرمرد را زیر شکنجه مجبور کردند که در تلوزیون علیه خود اعتراف کند. علی رغم وضع جسمی خیلی وخیم سیامک پورزند، رژیم خامنه ای ، از آزاد کردن او ابا داشتند، چون از بازگویی شکنجه های او در زندان ، وحشت داشتند./ اکنون ، او در اثر آزار طولانی مدت رژیم ، درگذشته است، اما یاد و نام او برای همیشه با آزادی خواهان ایرانی خواهد بود و اسم او افتخاری همیشگی برای کانون وکلا دادگستری ایران است./ نکته جالب اینجاست که پدر سیامک پورزند نیز از مبارزین مشروطه خواه ایران بوده است ، البته که پسر چه ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : gomnamian Arash marvel humanwatch chichi Ayeneh iranmelli

دیدگاه ها