۲۳

ما نباید با (آنارشیستهای) بمب گذار اعلام همبستگی کنیم

andishehnovin.blogspot.com – بمب گذاری درسال 2003 ازطرف „Federazione Anarchica Informale“(FAI) به عهده گرفته شد ولی قبل ازآن که آنان این عمل رابه عهده بگیرند، آن رابه فدراسیون آنارشیستهای ایتالیایی بستند.این که دوباره بمب گذاری آخری راهم مثل سال 2003 به Federazione Anarchica Italiana ببندند,چیزی اتفاقی نیست ، در هردو مورد آنها موضع گیری کردندو گفتندکه این حمله ها ازطرف FAI است . درواقع ,درایتالیا اولین بارنیست که حملاتی را ازاین قبیل به اسم دیگری معرفی میکنند و این واضح است که اینها برای دولت کارمیکنند.....بجای آکسیونهای غیرقابل پیش‌بینی ونامنسجم و منتظر اخبا رجدیدمربوط به حملات انتقلابی درروزنامه های دولتی شدن، میتوانیم با وحدت درعمل وتئوری، ساخت فدرالی وانظباط فردی , مبارزات آنارشیستی رادرمدرسه، محل کار، دربین همسایگان، محلهای پرچمعیت، درخیابان و مکانهای پناهندگان پیش ببریم ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها