۶

پیام معلم زندانی رسول بداقی به مناسبت روز معلم از زندان رجایی شهر

bayaniye02.blogspot.com – سیستم حاکمیت استبداد فردی در وزارت آموزش و پرورش به دلایل زیر آینده تاریکی برای تعلیم و تربیت کشور فراهم کرده است: یک - سیاست زدگی آموزش و پرورش و استفاده ابزاری از معلمان و دانش اموزان به عنوان سیاهی لشگر زورگویان حاکم. دو- طبقاتی کردن ملت با زیر پا گذاشتن اصل...* سه - قانون اساسی و آموزش و پرورش آزاد و پولی. چهار - نگاه مصرفی رژیم به معلمان و آموزگاران به عنوان صدقه بگیران مقامات. پنج - فلسفه مغلطه پروری در نظام تعلیم و تربیت کشور. شش - مشکلات معلمان حق التدریسی و بهره برداری استعمارگرانه حکومت از آنان. هفت - نا امیدی و بی انگیزه گی دانش آموزان به تحصیل به دلیل افزایش سرسام آور بیکاری بویژه در میان قشر تحصیل کرده جامعه. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : marvel Bayaniye Arash Ayeneh ستاره iranmelli

دیدگاه ها