۷

آقای خزعلی، از قیاست خنده آمد خلق را ... !

gomnamian.blogspot.com – مهدی خزعلی ، فرزند آیت الله خزعلی عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، در وبسایت خودش، ضمن تسلیت درگذشت سیامک پورزند، نوشته که :((دکتر خزعلی: سیامک جان، خوش به حالت، آزاد شدی، ولی ما هنوز ممنوع الخروجیم!)) یکی نیست به این خزعلی بگوید پسر ایت الله خزعلی ، یادت باشد که کتاب هویت را تو چاپ کردی ضمنا باز هم یادت باشد که زنده یاد سیامک پورزند، مجبور به اعترافات تلوزیونی شد و می خواستند از اعترافات او ، مجموعه (هویت دو) را بسازند. شرم و حیا هم چیز خوبی است ! مجموعه هویت مجوعه ای بود که سعید امامی و حسین شریعتمداری تهیه کرده بودند و در آن به بزرگان فرهنگ و ادب ایران، چون سعیدی سیرجانی ، شاملو، سیمین بهبهانی، گلشیری و ... بدترین توهین ها را کرده بودند. اگر اشتباه نکنم در همان کتاب هویتی که آقای خزعلی چاپ کرده بود، به سیامک پورزند نیز فراوان توهین شده بود. (مطمین نیستم) ضمنا، یادمان نمی رود که سیامک پورزند را به بدترین شکلی شکجنه کردند و او را مجبور کردند در تلوزیون به مانند برنامه هویت دو ، به اعتراف علیه خودش مجبور کردند و از این اعترافات ، عنوان هویت دو نام برده می شود. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها