۷

حضرت آیت الله، آیا اینکه بگوییم در صورت اسلام نیاوردن، کشته می شوند، اسمش آزادی است؟!

gomnamian.blogspot.com – در این آیه قرآن به به صراحت می گوید یا مسلمان شوید، یا کشته شوید یا جزیه بدهید. یعنی طرف در ملک خود نشسته و مشغول زندگی است، جامعه خود را دارند، مسلمانان به آنها حمله می کنند و می گویند یا مسلمان شوید ، در غیر اینصورت کشته می شوید یا اینکه باید پول زور بدهید.آیا این روش با اصول آزادی هم خوانی دارد ؟/یک- پیامبر اسلام چرا با سه قبیله یهودی ساکن مدینه بد رفتاری کرد و تمام افراد قبیله بنی قریضه را در غیر اخلاقی ترین روش ، کشت و برده کرد؟ آیا کشتن اشخاص به دلیل اینکه یهودی هستند و حاضر نیستند مسلمان شوند ، با اصول آزادی می خواند ؟ (منبع : صحیح بخاری ، تاریخ طبری)/ - دو- چرا در آیه 29 سوره توبه ، به صراحت گفته می شود که غیر مسلمانان یا باید کشته شوند و یا مسلمان شده و یا جزیه بدهند ؟! این کجایش با آزادی می خواند.// ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : 13 gomnamian ستاره ariya7 Arash saeed iranmelli

دیدگاه ها