۸

شباهت ها و تفاوت های حضرت محمد (ص) و حضرت بن لادن (ع)

gomnamian.blogspot.com – - محمد با الاغ به آسمان رفت ؛ اما بن لادن با چرخبال ارتش آمریکا هنگام حمل جنازه / - هر دو باعث به گند کشیده شدن دنیا بوده اند. - هر دو علاقه مفرطی به غار داشته اند - هر دو به زنان جوان و دختران خردسال علاقه بسیار داشته اند(همراه با بن لادن ، همسر او که زن بسیار جوانی بوده نیز کشته شده است) - هر دو به ریش گذاشتن علاقه بسیار داشته اند - هر از روش نامردی و غیر اخلاقی در مبارزه استفاده می کرده اند. - مردم بلاد اسلام، خصوصا پاکستان، به هر دو نفر علاقه عجیبی دارند و هر دو نفر را بشدت دوست دارند. - انسان های آزاده ، از هر دو نفر و اعمال کثیف آنها متنفر هستند، اما مسلمانان عزیز، آنها را چون بت می پرستند. - بسیاری از مسلمانان عزیز حاضر نیستند چشم مبارک را باز کنند و جنایات آنها را ببیند و به هر بهانه ای سعی در توجیه اعمال آنها دارند. - هر دوی آن بزرگواران ، به شکل عجیبی به عدالت اعتقاد داشتند. مثلا حضرت محمد دستور داد نهصد نفر را به جرم اینکه یهودی بوده اند ، سر ببرند (جرمشان دین آنها بود) و کودکان آنها نیز برده مسلمانان شدند. از نظر سیف السلام بن لادن نیز ،مثلا زندگی در آمریکا ؛ یک جرم است و ایشان مایل بودند افراد را به این جرم بکشند. - هر دو آنها هدیه ملت و فرهنگ صحرا نشینی عربستان ، به دنیا بوده اند! - ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : 13 gomnamian ستاره ariya7 Arash saeed humanwatch iranmelli

دیدگاه ها