۸

شرحی بر سند جنایت / تصویر خیانت کاری که با دشمن اصلی ایرانیان عکس یادگاری دارد.

gomnamian.blogspot.com – گروه مجاهدین خلق بار ننگ را دو چندان حمل می کند ، مسعود رجوی هم با خمینی عکس دارد و هم با صدام حسین، با توجه به اینکه صدام حسین و خمینی ، دشمن خونی یکدیگر بوده اند، جایگاه مسعود رجوی به کجا نزول پیدا می کند ؟! رجوی ها برای رسیدن به قدرت ، آویزان هر جنایتکاری می شوند. هم خمینی و هم صدام حسین ، خطرناک ترین دشمنان ایران در چند دهه اخیر بوده اند و اینکه رجوی به دامان هر دو آنها چنگ زده است، ننگی است که تا ابد بر پیشانی او باقی خواهد ماند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 gomnamian Sikhunak ستاره ariya7 Arash saeed iranmelli

دیدگاه ها

تصویری از Arash

Arash حدود ۹ سال پيش گفت:

۰

یک + برای این تحلیل بسیار زیبا خیلی کمه