۸

آقایان سید خراسانی و شعیب بن صالح، هر چقدر می خواهید جنگ زرگری کنید، تمام فکر ما برای سالگرد کودتادی شما است.

gomnamian.blogspot.com – آیت الله خامنه ای، ولی فقیه و رییس جمهور منصوب او جنگ زرگری بر سر وزیر اطلاعات و یک احمق دیگر به نام مشاعی به راه انداخته اند، تا بلکه بتوانند اذهان مردم را از مهمترین اتفاق پیش رو، یعنی سالگرد کودتا، منحرف کنند. بی شک با توجه به سرنگونی بن علی و مبارک، زمینه روحی مناسبی در بین مردم ایران می تواند وجود داشته باشد و البته بیش از همه ، خامنه ای و اطرافیانش ، از آن آگاه هستند. لذا، یادمان باشد که سالگرد کودتای خرداد ماه ، نزدیک است ، باید از هم اکنون به فکر اطلاع رسانی در اینباره باشیم، باشد که شاهد طلوع خورشید آزادی در این کشور مصیبت زده شویم. پی نوشت: من دعوای احمدی نژاد و خامنه ای را بیشتر دعوایی زرگری می دانم، تصور می کنم می خواهند مشاعی را به عنوان مخالف خامنه ای جا بزنند تا از او یک کاندیدا برای انتخابات آینده بسازند. وگرنه می دانیم که احمدی نژاد پدرخوانده ای چون مجتبی خامنه ای دارد و بعید است جرات ابراز وجود اینچنینی داشته باشد. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 gomnamian Sikhunak ariya7 saeed shadow391 Shahab iranmelli

دیدگاه ها