۵

هموطن مسلمانم، برای لحظه ای وجدانت را قاضی کن؛ آیا این سخن و منطق یک آفریدگار است یا حرف یک دزد سرگردنه ؟

gomnamian.blogspot.com – کمی انصاف بده، وجدان خودت را قاضی کن، بدون پیشداوری فکر کن./آیا این حرف از دهان یک راهزن خارج شده است یا از زبان یک آفریدگار ؟/ آیا این حرف درستی است که به کشور یا قبیله دیگری حمله شود، به آنها به زور بگوییم که یا باید مسلمان شوید، یا به ما پول زور و جزیه بدهید ، یا اینکه خودتان کشته شده و زن و بچه شما به بردگی و کنیزی برده خواهند شد !؟ / اگر دین اسلام، دین معقول و مناسبی باشد، بقیه افراد جامعه خود نیز مسلمان می شوند، چرا باید تهدید به کشتن آنها وجود داشته باشد ؟! از همه بدتر، این چگونه دینی است که می توان پول(جزیه) داد و مسلمان نشد ؟ / منطق و رفتار مسلمانان در این آیه مشخص است، محمد به دیگر قبایل می گفته یا باید مسلمان شوید و با من به غارت دیگر جوامع بپردازیم، یا یا اینکه به من پول زور بدهید، یا اینکه شما را می کشم و زن و بچه شما را به عنوان برده ، مورد تجاوز قرار می گیرند و آنها را خواهم فروخت. / آیا این آیه ، حرف و منطق یک آفریدگار قدرتمند است یا سخن و منطق یک دزد سرگردنه ؟! براستی آیا جز یک دزد سرگردنه یک انسان معمولی حاضر خواهد بود چنین سخن بگوید ؟! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : 13 gomnamian ariya7 saeed iranmelli

دیدگاه ها