۴

تصویری از تنهایی و افسردگی ریاست محترم جمهوری ، بعد از اینکه مقام معظم رهبری همسر ایشان را طلاق داده اند

gomnamian.blogspot.com – امام جمعه تهران گفته است: ما معتقديم اگر حضرت آقا حكم طلاق همسر آقاي رئيس جمهور را ‌بدهد، همسر رئيس جمهور برايش حرام مي‌‌شود و رئيس جمهور نمي‌تواند به او دست بزند لذا در اینجا ، تصویری از تنهایی ریاست محترم جمهوری ، بعد از اینکه مقام معظم رهبری همسر ایشان را طلاق داده اند، منتشر می شود. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : gomnamian ستاره ariya7 iranmelli

دیدگاه ها