۵

نهاد مردمی با اراده گرایی و مهندسی «سیستم _پروسه » قادر به ایجاد همبستگی در اپوزیسیون نخواهد بود

iranglobal.info – کیانوش توکلی روزنامه نگار اینترنتی «نهاد مردمی» با _اراده گرایی و منهدسی «سیستم _پروسه » قادر به ایجاد همبستگی در اپوزیسیون نخواهد بود (همراه با فیلم ) از نظر ایمان فروتن، فاز اول تشکیلات «نهاد مردمي » تكميل و این سازمان با 1014 پيشگام و 100 پيشگام بنيان گذار فاز يك را به اتمام رسانده است . «نهاد مردمی » يك هدف و 5 اصل دارد . هدف آن برکناری جمهوری اسلامی است . فروتن مسئول نهاد مردمی با سابقه فعالیت سیاسی اندک خود ،متعقد است که عدم همبستگی ایرانیان مخالف رژیم ، دلایل سیاسی ، ایدئولوژیک و.... ندارد بلکه مشکل مهندسی جنبش سیاسی اپوزیسیون است و ایشان با تکنیک «سیستم و پروسه» می تواند به کمک یک نهاد مردمی جنبش نا متشکل ایرانیان مخالف را متشکل سازد .تلاشی که در یک 31 سال گذشته به نتیجه ای نرسیده است به اعتقاد صاحب نظران سیاسی مشکل هم در برنامه سیاسی و هم محیط جغرافیای سیاسی است بعبارت دیگر خارج از کشوری ها نمی توانند بجای داخل کشوری ها نقش ایفا نمایند و دوم برنامه های سیاسی ارائه شده توسط اپوزیسیون چندان همه جانبه و بر در برگیرنده همه نیروهای سیاسی کشور نبوده است . بنابراین «نهاد مردمی» ایمان فروتن با _اراده گرایی و منهدسی سیستم و پروسه » قادر به ایجاد همبستگی در اپوزیسیون نا متجانس نخواهد بود و عدم درک و شناخت جامعه چند فرهنگی _ اتنیکی ایران از سوی «نهاد مردمی » این حرکت شور انگیز را نا کام خواهد ساخت ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : mobarez_nastooh ariya7 13 sommer10 shadow391

دیدگاه ها