۳

آري نهاد مردمي در راه است

khosrow550.blogspot.com – آری نهاد مردمی در راه است. باید دست در دست یکدیگر بگذاریم ،سینه به سینه و پشت به پشت با اراده ای راسخ، گامهائی محکم و استوار، با دلهائی پر از عشق و اعتماد این حرکت مردمی را آغاز کرده و تا منکوب کردن رژیم جنایتکار و ویران کردن کاخ ظلم و استبداد و در هم ریختن و نابودی ضحاک و ضحاکیان از پای ننشینیم. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : ستاره mobarez_nastooh sommer10

دیدگاه ها