۱

بیانیه دانشجویان دانشگاه سمنان در حمایت از اعتراضات ۲۵ اردیبهشت

bayaniye02.blogspot.com – در پی انتشار بیانیه جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران برای اعتراض به امنیتی شدن فضای این دانشگاه در روز 25 اردیبهشت ماه و پیرو آن انتشار بیانیه جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه پلی تکنیک و همچنین فراخوان عمومی این دانشجویان در بیانیه خود از دیگر دانشگاه ها برای پیوستن به این حرکت اعتراضی که با استقبال گسترده فعالین دانشجویی دانشگاههایی مختلف مواجه شده است جمعی از فعالین دانشجویی و مدنی دانشگاه سمنان نیز با حمایت قاطع خود از این حرکت اعتراضی اعلام می دارند که باشرکت در اعتصاب و اعتراض روز 25 اردیبهشت ماه این روز را به نقطه ی عطفی در تاریخ جنبش دانشجویی تبدیل خواهند کرد. بدینوسیله از تمامی اساتید و دانشجویان دانشگاه سمنان و دیگر دانشگاههای کشور درخواست می شود تا با تعطیل کردن کلاسها در روز 25 ازدیبهشت و با حرکتهای نمادین و ابتکاری یک بار دیگر اعتراض خود را به تنگ نظری ها تحجرها و اقتدار گرایی ها در محیط دانشگاه و جامعه نشان داده و اعلام کنند که همگام و همراه با مردم در راه احقاق حقوق خود ایستادگی خواهند کرد ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Bayaniye

دیدگاه ها