۶

اسلام، حقوق بشر، و سکولاریسم

antieslam.net – در این شکی‌ نیست که اسلام، و بخصوص نوع شیعه دوازده امامی آن، شوره‌زاری فرهنگی و اجتماعی را بوجود آورده است که باورمندان و کشورهای اسلامی را سالها از کاروان تمدن انسانی‌ عقب انداخته است؛ ولی‌ هر زمان سخن انتقاد از اسلام و نابسامانیهایی را که بوجود آورده است به میان میاید برخی دوباره بحث توهین به مقدسات مردم و آزادی مذهب را به میان میاورند. اگر کسی‌ بر این باور است که به هر دلیلی به او توهین شده است این چیزیست که به خود او مربوط میشود و نیازی نیست که پای “مردم” را هم به میان بیاورد. حال روشن نیست که چه زمانی‌ و در چه مکانی این “مردم”‌ به این “مدافعان باورهای مذهبی‌” پروانه داده اند که به عنوان نمایندگان ‌ “مردم” از “مقدسات” آنها پدافند کنند. البته در این سی‌ و چند سال گذشته خود شاهد بوده‌ایم، با گوش خود شنیده ایم و با چشمان خود دیده‌ایم که این “مقدسات” ساخته و پرداخته چه کسانی هستند، از چه ذهنهایی تراوش میکنند، و چه ذهنهایی پذیرای چنین چیزهایی‌ هستند. بهرحال اگر قرار باشد کسانی از “مقدسات” امت اسلام دفاع کنند در حال سیصد تا چهار صد هزار آیت الله، حجت الاسلام، آخوند ، ملا، رمال و جن گیر در ایران وجود دارند، که خود و آل و نسبشان در سده های گذشته تا به امروز خوب از انجام این کار بر آمده اند؛ و هیچ نیازی نیست که عده ایی “روشنفکر” و تحصیلکرده‌ هم به آنها بپیوندند.ماده ۱۸ “اعلامیه حقوق بشر”، همچنانچه به یک مسلمان (یا هر کسی‌) پروانه میدهد که فرایض مذهبی‌ خود را آزادانه بجا بیاورد ولی‌ این اجازه را به او نمیدهد که آزادیهای دیگران را سلب کند (نهی از منکر، و امر به معروف). در این اعلامیه نیامده است که مرز دین و دینداری از کجا آغاز و به کجا ختم میشود؛ به‌‌ عبارتی دیگر یک مذهب تا کجای زندگی خصوصی یک فرد اجازه دارد نفوذ کند بدون اینکه خطری برای آزادیهای شخصی‌ او باشد. البته روشن است که اسلام خود سلب کننده آزادیهای انسان است، و به همین دلیل هم است که بیشتر مواد “اعلامیه حقوق بشر” برای مسلمانان ارزش ندارد. پیشبرد “حقوق بشر” در جامعه بشری زمانی‌ امکان پذیر است که همه قوانین جاری را بدون “اما” و “اگر” بپذیرند. زمانیکه کشورهای دمکراتیک و آزاد این اعلامیه را تدوین کردند در جهان دموکراتیک و پیشرفته اصولاً کسی (بجز عده بسیار کمی‌... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 mobarez_nastooh ستاره سمک iranmelli saeed

دیدگاه ها