۶

وقتی محمد شوهر و پدر صفیه را می کشد و بعد به او تجاوز می کند، چون یهودی است، چه توقعی از مردم قاهره دارید؟!

gomnamian.blogspot.com – برای من تجاوز دسته جمعی مسلمانان بنیادگرا با استناد به اینکه کسی یهودی است ، چیز عجیبی نیست؛ مگر فراموشمان شده در افغانستان سر چند کارمند سازمان ملل متحد را بریدند ، چرا که در آمریکا یک نفر دیگر قرآن آتش زده بود ؟! / چه توقعی از مسلمانان بنیادگرا دارید؟ آنها به اصل دین اسلام عمل می کنند. / به یاد داشته باشید که پیامبر اسلام، برادر و شوهر و پدر صفیه را می کشد و بعد با او همان شب همبستر می شود، چرا ؟! چون جرم آن زن این بوده که خودش یهودی بوده است، وقتی پیامبر خدا به یک زن بی دفاع که داغدار است، به جرم یهودی بودن رحم نمی کند، چه توقعی از مسلمانان قاهره دارید؟! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : ariya7 gomnamian 13 سمک iranmelli saeed

دیدگاه ها