۵

شاهنامه انسانی ترین حماسه بشری

taqiehh.wordpress.com – ابن پیکره یکی از زیباترین نماد های حکیم بزرگ توس فردوسی است…پیر من فردوسی والاتبار…ای زتو بنیاد ایران پایدار……ای زتو جاوید نام راستان…ای ز تو نو روزگار باستان……بی تو ایرانی سخن دانی نداشت….انچه می دانیم و می دانی نداشت…شعر تو در جان ایران جان دمید..اندر ایران جان جاویدان دمید……چون که تو شهنامه را پرداختی….کاخ ایران شهر را نو ساختی……….نام فردوسی چنان خورشید باد…صد هزاره یاد او جاوید باد….تا که خورشید است و ماه و عشق و کین…زنده جاوید باد ایران زمین….سخن از فردوسی و شاهکار جهانی اش شاهنامه است و کیست که منکر شود هیچ اثر ادبی ایرانی نه چونان شاهنامه گیتی گستر شده و نه به دیگر سرزمین ها ره پوییده است….از اروپای خاوری تا خاور دور و از جنوب خلیج فارس تا کرانه های بالتیک و دریای سیاه و از تونس و الجزایر تا مصر و سودان و زنگبار صد ها سال شاهنامه فردوسی ارج دیده و بر صدر نشسته و به ده ها زبان ترجمه گشته است…عظمت این شاهکار ایرانی زمانی روشن می شود که ان را با حماسه های دیگر ملل چون ایلیاد و اودیسه و افسانه ها و اسطوره های چینی و هندی مقایسه کنیم و ارزش های بر جسته انسانی ان را بر اساس مقیاس های زمانی و مکانی اش بسنجیم….بی دلیل نبود که این شاهکار ادبی از زمان سرایش زینت بخش سرا ها و دربار ها شد و علاوه بر این به عمق و جان و روان ایرانیان و دیگر ملل فرا گستر شد…هیچ اثری چون شاهنامه نتوانسته تا این میزان مردمی و فراگیر شود…بی دلیل نبود که دربارهای خوارزمشاهی و عثمانی و تیموری و صفوی و افشاری و عثمانی و هندی و مملوکی و اق قویونلو و قره قویو نلو و شروانشاهان و بسیاری دیگر ارج و قرب ان را شناختند و به پردازش شاهنامه هایی پرداختند که بخشی از انها زینت بخش موزه های استانبول و مسکو و لندن و فلورانس و دهلی و قاهره و دیگر شهر هاست ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : 13 سمک ستاره saeed iranmelli

دیدگاه ها