۶

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در حمایت از اعتراضات ۲۵ اردیبهشت

bayaniye02.blogspot.com – ما جمعی از دانشجویان معترض دانشگاه آزاد اسلامی اراک حمایت خود را از اعتصاب سراسری دانشجویان در روز ۲۵ اردیبهشت ماه اعلام می کنیم. از تمامی اساتید محترم و دانشجویان آزاد اندیش این دانشگاه میخواهیم در اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاهها و خفقان حاکم بر جامعه با دیگر دانشجویان سراسر کشور همراه شده و با تعطیل کردن کلاسها و تحصن در صحن دانشگاه خواستار حقوق پایمال شده دانشجویان وملت ایران شویم. اندکی صبر، سحر نزدیک است ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 ستاره ariya7 humanwatch iranmelli Bayaniye

دیدگاه ها