۹

خانم آمنه، چه فرقی بین تو و جنایتکاری است که تو را کور کرده ؟ هر دو چشم کور می کنید !

gomnamian.blogspot.com – آیا با کور کردن مجید، زیبایی آمنه به او باز می گردد ؟! آیا با کور کردن مجید، چیزی عوض می شود ؟ جز اینکه یک انسان دیگر نیز نابینا شده است؟!/خانم آمنه، التماست می کنم، اگر مجید موجدی در هنگام حماقت و عصبانیت چنین جنایتی مرتکب شده، ای کاش تو در هنگام آرامش، دست به چنین جنایتی نزنی. / /اگر جامعه به مجید موحدی، احترام به زنان را آموخته بود، بی شک مجید هنگام اسیدپاشی، یک بار دیگر فکر می کرد. اما افسوس که در جامعه سنتی ایران، به مردان آموخته اند که زنان جنس دوم هستند و به مانند یک کالا می توان با آنها برخورد کرد. از طرفی مجید در موارد مشابه برخورد قاطعی از سیستم قضایی ایران ندیده است، لذا دست به چنین جنایتی زده است. در اینکه مجید جنایت بزرگی مرتکب شده ، هیچ شکی نیست و صد البته که باید تنبیه شود، اما آیا کور کردن چشم او عملی منصفانه است ؟ او باید تا زمانی که دیگر خطری برای جامعه نداشته باشد، در زندان بماند، اما با کور کردن او براستی چه چیزی درست می شود ؟! / یادمان باشد که مجید قصد کور کردن آمنه را نداشته است و قصد قبلی برای انجام این جرم مشهود نیست، اما آمنه با تصمیم قبلی می خواهد او را کور کند. این عدالت نیست. / لطفا نگویید که با اجرای این حکم افرادی چون مجید ، دیگر جرات تکرار چنین اعمالی نخواهند کرد، چه آنکه باید به این نکته مهم توجه کرد که مجید، در لحظه ارتکاب به جرم، از عقل خود استفاده نکرده و کسی که چنین حماقتی می کند، نگاهی به تنبیه ی که در انتظارش است، نخواهد داشت. / دلم می سوزد برای جامعه ای که زشتی این حکم غیر انسانی را نمی بنید. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها