۷

آمنه، خواهر زجر کشیده ام ، ای کاش اجازه بدهی که فردا برای همیشه از تو تندیس بخشش بسازیم ...

gomnamian.blogspot.com – خواهر زجر کشیده ام، ای کاش فردا چاقو بدست نگیری ، ای کاش اجازه بدهی همیشه با شنیدن اسم آمنه بهرامی نو، به یاد دخترکی بیافتیم که عمری زجر کشید ، اما حاضر به آزار احمقی که زندگیش را تباه کرده ، نشده است./ ای کاش اجازه ندهی که با شنیدن اسم آمنه بهرامی، به یاد دختری بیافتیم که چاقو بدست گرفت و چشمی را از حدقه درآورد./ خواهرکم، زنان ایران به درازای تاریخ مورد آزار قرار گرفته اند، اما همیشه سمبل مهربانی و انسانیت بوده اند، نگذار اسم آنها خراب شود./ می دانم که نابینا شده ای ، اما مطمینم که با کمی دقت، پرده انتقام را می توانی از جلو چشمت برداری و ببینی که نابینا کردن این جوان ، فقط حرمت عطوفت انسانی را در جامعه می شکند و هیچ فایده ای ندارد./ ای کاش اجازه بدهی همیشه با شنیدن اسم آمنه بهرامی ، کلاه از سر برداریم و بگوییم که چقدر زن قدرتمندی است./ آمنه جان، جامعه در حق تو بی مهری کرد، مصیبت تو را فراموش کرد و در این چند ساله مرحمی بر زخم تو نگذاشت، اجازه نده با کور کردن این جوان خاطی، جامعه ایران بگوید داستان تمام شد ، هیچ احساس مسولیتی نکند و مردم عذاب تو را فراموش کند. بیا و بزرگی کن، اینبار تو جامعه را شرمنده کن ، بگذار اسمت جاودانه شود و شرم بی مهری جامعه به تو ، همیشه باقی بماند. / آمنه، خواهر زجر کشیده ام ، ای کاش اجازه بدهی که فردا برای همیشه از تو تندیس بخشش بسازیم ... ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : 13 gomnamian ستاره ariya7 humanwatch fozul iranmelli

دیدگاه ها