۸

25 اردیبهشت ، یار دبستانی من... همراه شو عزیز

youtube.com – "آزادی"،جز تو چیزی مقدس نیست،وقتی هستی نفس هست و قفس نیست.به تو رسیدن هم کار هر کس نیست،از تو نوشتن خوبه اما بس نیست. بسیجیه کثافت،،دشمن جون ملت. ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها