۸

با دانشجويان دلير در ۲۵ ارديبهشت همراه شويم

youtube.com – "آزادی"،جز تو چیزی مقدس نیست،وقتی هستی نفس هست و قفس نیست.به تو رسیدن هم کار هر کس نیست،از تو نوشتن خوبه اما بس نیست. بسیجیه کثافت،،دشمن جون ملت ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها