۴

فراخوان جمعی از دانشجویان پلی‌تکنیک به گلبانگ سبز ٱزادی در خوابگاه‌ها و شهرهای بزرگ کشور

bayaniye02.blogspot.com – در پی استقبال گسترده از فراخوان ٢۵ اردیبهشت ما جمعی از دانشجویان پلی تکنیک از تمام دانشجویان و همراهان جنبش دانشجویی و جنبش سبز در خواست می کنیم در حمایت از این حرکت اعتراضی ساعت ده شب ٢۴ اردبیهشت ندای گلبانگ آزادی "مرگ بر دیکتاتور" و "الله اکبر" دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد" و .. سر دهند. از دانشجویان در خوابگاه ها نیز می خواهیم با این گلبانگ به استقبال ٢۵ اردیبهشت بروند. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 humanwatch iranmelli Bayaniye

دیدگاه ها