۸

هموطنان عزیز در نروژ -اسلو برای حمایت از دانشجویان در روز ۲۵ اردیبهشت

youtube.com – از فراخوان سراسری دانشجویان کشور در روز ۲۵ اردیبهشت برای برپایی گردهمایی های پَتکارشی (اعتراضی) و ایستکاری های (اعتصاب های) سراسری پُشتیبانی کُنیم هموطنان عزیز در نروژ -اسلو برای حمایت از دانشجویان در روز ۲۵ اردیبهشت ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها