۶

برای اولین بار در تاریخ ، افشای متن اعلامیه منشور اسلامی حقوق بشر توسط قوه قضاییه ایران

gomnamian.blogspot.com – جناب آقای محمد جواد لاریجانی اعلام کرده اند که بزودی منشور اسلامی حقوق بشر ، منتشر خواهد شد. خبرنگار ویژه این وبلاگ موفق به دریافت متن اولیه این منشور شده که در زیر تقدیم حضور می گردد. طبیعی است که این متن ، کاملا از قرآن و سنت محمد پیامبر اقتباس شده است و اگر کسی معتقد است که هر کدام از بند های حقوق بشر اسلامی زیر، منطبق با اسلام نیست ، بند فوق را در بخش نظرات بگذارد تا آیه قرآنی مربوطه ارایه گردد. برای مقایسه ، متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه منشور اسلامی حقوق بشر، با هم و در کنار هم اورده شده است تا مقایسه آن آسانتر باشد. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : ariya7 fozul 13 gomnamian humanwatch iranmelli

دیدگاه ها