۵

اعضا ساده مجاهدین خلق نیز قربانی شستشوی مغزی سران مجاهدین شده اند.

gomnamian.blogspot.com – می دانیم که جهنمی وجود دارد به نام کمپ اشرف، برزخی که در آن قریب سه هزار و چهار صد نفر از هموطنان ساده دل ما ، قربانی یک عقیده غلط و افرادی هستند که سعی در استفاده سو از آنها دارند، و از آنها به عنوان سپر انسانی برای امیال جنایتکارانه خود استفاده می کند./در حقیقت رجوی ، سازمانی را بنا نهاده است که در آن اعضا ، ابتدا شستشوی مغزی می شوند، بعد اجازه دسترسی به اطلاعات و دنیای خارج از آنها سلب می شود و در نهایت ، اگر یکی از اعضا بخواهد طور دیگری فکر کند، با خطر شکنجه و مرگ روبرو است. این روش ، دقیقا روشی است که تمام سیستم های دیکتاتوری پیاده می شود، نمونه واضح آن کره شمالی است. در این کشور فلک زده، بدلیل نبود داروی بیهوشی ، عمل جراحی قطع پا بدون بیهوشی انجام می شود؛ در حالی که مردم در بدترین و فقیر ترین حالت ممکن زندگی می کنند، اما به صورت همزمان تصور می کنند که بقیه دنیا وضع خیلی خیلی بدتری دارند و آنها خیلی خوشبخت هستند؛ چرا که به هیچ اطلاعات دسترسی ندارند و تماس تلفنی با خارج از کشور مجازات مرگ به همراه دارد. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ariya7 fozul gomnamian 13 iranmelli

دیدگاه ها