۳

دومین نامه سرگشاده سید مصطفی تاج‌زاده به حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان تهران

bayaniye02.blogspot.com – نامه دوم را با بحث درباره “دشمن” آغاز می‌کنم که محور مقالات، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، عکس‌‌ها، کاریکاتورها، تیترها و سوتیترهای کیهان است و چنان جایگاه رفیعی نزد کیهانیان دارد که اگر با شما بود، قرآن کریم را نه کتاب “توحید” که کتاب “شیطان‌شناسی” یا “دشمن‌شناسی” می‌خواندید و بهترین راه خداشناسی را نه در “معرفت نفس” و شناخت انسان، که در “شیطان – دشمن‌ شناسی” اعلام و اصول کافی را نه با “کتاب العقل” که با “کتاب الخصم” یا “کتاب الشیطان” آغاز می‌‌کردید. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 iranmelli Bayaniye

دیدگاه ها