۸

تجاوز جنسی چیست ؟ چرا در اسلام تجاوز جنسی به زنان و کودکان به رسمیت شناخته شده است ؟

gomnamian.blogspot.com – به هرگونه رابطه جنسی که بدون رضایت یکی از طرفین صورت گیرد، تجاوز نامیده می شود. تجاوز می تواند بر اساس زور یا تهدید صورت گیرد. طبق تعریف علمی ، رابطه جنسی با کودکان تجاوز محسوب می شود ، چون کودکن هنوز به سطحی از شعور و تعقل نرسیده اند که برای رابطه جنسی رضایت بدهند یا ندهند./مجوز رسمی قرآن برای تجاوز به زنان شوهر دار:/مجوز رسمی تجاوز مرد به همسر خود:/تکمین زن از مرد، تجاوز رسمی خانوادگی:/تجاوز جنسی به معنی انجام عمل جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی در حقیقت تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست؛ بلکه در عین حال حمله معنوی و حمله به شأن انسان است که در آن قربانی از حق خود محروم می‌گردد./ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : 13 gomnamian ستاره ariya7 saeed humanwatch fozul iranmelli

دیدگاه ها