۱

اتفاق ترسناکی که شنبه 31 اردیبهشت رخ می دهد!!؟

seanet.loxblog.ir – زمانی که به روز 21 می می رسیم در هر شهر و کشور، بر اساس نوشته ای از کتاب مقدس که می گوید زمانی که ساعت به 6 عصر می رسد، زلزله بزرگی رخ می دهد... ادامه...
تصویری از saeed
ارسال شده توسط saeed حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : 13 saeed iranmelli

دیدگاه ها