۹

ارتداد چیست؟ / چرا اسلام به شکلی آشکارا به زور قصد دارد افراد را مسلمان نگه دارد و حرمت آزادی اندیشه را می شکند؟

gomnamian.blogspot.com – لذا به صراحت می بینم که سنت پیامبر و قرآن به صراحت دستور به کشتن مسلمانانی می دهد که می خواهند به دین دیگری بپیوندند. این تنها یک قسمت از این فاجعه است، قسمت وحشتناک آن اینجاست که می بینم در اسلام ، تمام کودکانی که از پدر و مادر مسلمان به دنیا می آیند، مسلمان می داند. یعنی نوزاد بیچاره هنوز چشمش رشد نیافته و جایی را نمی بیند، اما از نظر دین اسلام، مسلمان قلمداد شده و باید قوانین اسلام در مورد او اجرا شود! و اگر وقتی بزرگ شد، خواست دین دیگری را برگزیند، با مجازات وحشیانه مرگ روبرو خواهد شد. آیا این روش برخورد، وحشیانه و جنایت آمیز نیست؟! اگر اسلام دینی است که از طرف خدا آمده است، چرا باید به زور کشتن ، افراد را مسلمان نگه دارد ؟! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان

دیدگاه ها

تصویری از iran00

iran00 حدود ۹ سال پيش گفت:

۰

in site chera pokide? nemishe ray dad be linka.
ghablan linka balaye 30 ta ray miavord alan aslan nemishe ray dad!!!