۸

ببخشید که لاستیک ماشین پلیس آغشته به خون ماست

gomnamian.blogspot.com – این شعر توسط یکی از دوستان به نام پوریا ت ، سروده شده است./ شعری به نام ببخشید:/ ببخشید که لاستیک ماشین پلیس آغشته به خون ماست ببخشید،/ صدای زجه وقته شکنجه باعت آزردگی شماست/ ببخشید که ما نمی فهمیم که تجاوز به ما از آیین پاک شماست/ ببخشید که بوی عرق تنمون مانع اوج شهوت خاص خداست/ ببخشید که اجرای حکم اعدام اول صبح محاربین مثل ما/ سبب بی خواب شدن سربازان گمنام ولی شماست ./ ما گمراهان زمانیم و بخشش شما نشانِ نزدیکی شما به رسول خداست/ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : 13 gomnamian ستاره ariya7 saeed humanwatch fozul iranmelli

دیدگاه ها