۵

چرا مجاهدین خلق و رجوی قابلیت تبدیل به بزرگترین جنایتکاران تاریخ را دارند؟! شباهت های مسعود رجوی و پول پوت

gomnamian.blogspot.com – از نظر من این اشتراکات اساسی در آنها به چشم می خورد:/تلفیق کمونیسم و عقیده محلی /خیانت به کشور خود برای رسیدن به قدرت/هر دو گروه ، از کشتن انسان ها هراسی ندارند و نداشتند./پول پوت ، رهبر خمر های سرخ است، شاید یکی از پلیدترین انسان هایی باشد که دنیا تا کنون به چشم خویش دیده است. در طی حکومت او در کامبوج بیش از دو میلیون نفر از جمعیت هشت میلیون نفری کامبوج کشته شدند. او معتقد بود که در کامبوج تنها نیاز به دو میلیون نفر دارد تا در مزارع کار کنند ، او شعار معروفی داشت که می گفت: (نگه داشتن تو هیچ نفعی برای من ندارد، کشتن تو هم هیچ هزینه ای ندارد!). مسعود رجوی و گروه مجاهدین خلق بسیار شبیه به پل پوت و گروه خمرهای سرخ هستند. از نظر من این اشتراکات اساسی در آنها به چشم می خورد: تلفیق کمونیسم و عقیده محلی : پل پوت؛ این جنایتکار روانی ، عقیده محلی بودایسم را با کمونیسم درهم آمیخت و یک ایدولوژی جدید به وجود آورد که بنیان فکری خمرهای سرخ را تشکیل می داد. بر اساس این عقیده هر جنایتی برای آنها آزاد بود. مسعود رجوی و دیگر متفکرین مجاهدین خلق نیز کمونیسم و اسلام (عقیده محلی ) را به هم آمیخته اند و ایدولوژی احمقانه خود را بنا نهاده اند. خیانت به کشور خود برای رسیدن به قدرت: در سال 1970 زمانی که ویتنام به کامبوج حمله کرد، پل پوت (که کامبوجی بود)؛ به کشور خود خیانت کرد و به کمک ویتنام رفت ! دقیقا همان کاری که مسعود رجوی و گروه تروریستی مجاهدین خلق در زمان حمله صدام حسین انجام دادند و به کشور و مردم ایران خیانت کردند. هر دو گروه ، از کشتن انسان ها هراسی ندارند و نداشتند. گروه خمرهای سرخ، به شکلی جنون آمیز ، نه تنها مخالفین خود را می کشتند، بلکه از کشتن افراد بی گناه نیز ابایی نداشتند.در ویکی می خوانیم: (صدها هزار از مردم کامبوج که تحت نام ذخیره‌ها، طبقه بندی می‌شدند در مزارع مرگ با دست خودشان قبرهای دسته جمعی شان را می‌کندند و سپس سربازان پل پوت آنها را با اشیاء فلزی، پتک و چکش می‌زدند تا بمیرند و یا گاهی نیز همان طور زنده زنده بر روی آنها خاک می ریختند .) البته گروه تروریستی مجاهدین خلق، قدرتی نیافتند تا بتوانند به مانند خمر های سرخ هنرنمایی کنند، اما در زمانی که بعد از آتش بس و قبول قطع نامه ،آنها به ایران حمله کردند، از کشتار مردم عادی نیز دریغ نکردند. اصولا قرار بود در عملیات فروغ جاویدان، به مدت چهل و هشت ساعت، مجاهدین هر کسی را می خواهند را بکشند تا زمانی که مسعود رجوی عفو عمومی بدهد! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 gomnamian ariya7 fozul iranmelli

دیدگاه ها