۸

جایگاه آتیئست ها در جامعه آمریکا کجاست ؟ چند درصد در زندان و چند درصد استاد دانشگاه هستند ؟

gomnamian.blogspot.com – این تصویر به خوبی نشان می دهد که جایگاه افراد آتیئست در جامعه چگونه است و جامعه آتیئست از چه اشخاصی تشکیل شده است. نود و سه درصد از افراد آتیست در دانشگاه ها مشغول به فعالیت هستند، کمتر از دو دهم درصد در زندان هستند که البته این رقم برای مردم عادی بیش از یک درصد است. یعنی دو نکته ساده را از این چارت می توان دریافت: یک- احتمال اینکه یک آتیست خلاف کار باشد، پنج برابر کمتر از یک انسان دیندار جامعه است دو- نود و سه درصد(!) از آتیست ها در مراکز دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : 13 gomnamian ستاره ariya7 saeed humanwatch fozul iranmelli

دیدگاه ها