۶

اسمش ندا بود رسمش یک رویا / جرمش صدا و قاتل یک ملا

gomnamian.blogspot.com – روز تولد ، سی روز خرداد/ خردادی پر خون با بوی کشتار *** خردادِ سبزی با چهره ی سرخ/ صدای نسلی ، سرخورده و گنگ *** سکوت محض و پا ها به زنجیر/ امید روزی بی زور و شمشیر *** امید آن روز ، دلیل ما بود/ دلیل صبر و سکوت ما بود *** ولی به آنگه ، دژخیم دوران/ دندان عیان کرد با قصد عصیان *** حکمش توحش ، دستور ز قرآن/ قصدش تجاوز به روح ایران *** اما عوض گشت ، چرخش دوران/ وقتی عبس گشت ، اعدام و زندان *** زنان و مردان در حکم یاران/ پروانه گشتند بر شمع ایران *** اسمش ندا بود رسمش یک رویا/ جرمش صدا و قاتل یک ملا ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : gomnamian ستاره ariya7 saeed iranmelli hosseinnejadi

دیدگاه ها