۶

همانقدری که اتهام جاسوسی علیه ناصر زرافشان اعتبار داشت، خبر دستگیری جاسوس توسط شما ارزش دارد!

gomnamian.blogspot.com – یادم نمی رود روزی که در اخبار شنیدم که دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر ناصر زراقشان ، دبیر پر افتخار کانون نویسندگان ایران را متهم به نگه داری اسلحه و مشروب الکلی کرده بود! / هدف وزارت اطلاعات از انتشار این اخبار، صرفا این است که فعالین سیاسی را (خصوصا در عرصه جامعه مجازی ) بترساند و بگوید که ما حتی سیستم جاسوسی آمریکا را نیز شکست می دهیم و جاسوسان آنها را دستگیر می کنیم./ دکتر ناصر زرافشان ، وکیل برجسته و مترجم توانا، وکیل قربانیان قتل های زنجیره ای بود و زمانی که در پی افشا حقیقت برآمد ، به جرم افشای اسرار دولتی به زندان محکوم شد و سپاس متهم به نگه داری اسلحه و مشروب الکی شد ! به همین سادگی ، دکتر ناصر زرافشان را که دبیر پر افتخار ترین بنیاد روشنفکری خاورمیانه است، به نگه داری اسلحه متهم کردند./امروز با دیدن اعلامیه وزارت اطلاعلات مبنی بر دستگیری سی جاسوس آمریکا، بی اختیار یاد آن اتهام مسخره افتادم. اتهام افراد یاد شده ، جمع آوری اطلاعات در باره شبکه های برق و گاز و امنیت شبکه های بانکی و ... عنوان شده است./ سازمان جاسوسی آمریکا ، سیا بودجه ای قریب به پنجاه میلیارد دلار در سال دارد و به دلیل برتری تکنولوژیک آمریکا ، اصولا نیازی ندارد که به افراد محلی برای جمع آوری اطلاعات اینچنینی متوسل شود. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : gomnamian ariya7 saeed humanwatch iranmelli Urumiye

دیدگاه ها