۸

شناسايي شد : سيد مصطفي رحماني از سركوبگران مشهد

shekarebasiji.com – این مزدور از شرکت کنندگان در حمله به سفارت عربستان در حمایت از مردم بحرین در تاریخ 27 اسفند 1389 بوده است و همچنین در تاریخ 25 بهمن 1389 و 10 اسفند 1389 در سرکوب معترضین در مشهد نقش داشته است این مزدور در فضای مجازی بر علیه جنبش سبز لجن پرانی میکند و خود را از حامیان سر سخت احمدی نژاد میداند و همچنین از نظریه اعدام میر حسین موسوی و کروبی نیز به شدت حمایت میکند ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها