۴

کریستوفر هیچنز : چرا من دین ستیز هستم و با ادیان می جنگم ؟ ترجمه ای خلاصه از ویدیو

gomnamian.blogspot.com – جواب کریستوفر هینچز به صورت خلاصه : این تلاش و نبرد، به قسمت مهمی از زندگی من تبدیل شده ، خصوصا بعد از واقعه یازدهم سپتامبر تبدیل شده است، من اینکار را برای افرادی می کنم که در عراق و سومالی و افغانستان و .. زندگی می کنند. تمام تلاش شما برای ساخت دارو و بهبود زندگی بشر ، با اعمال تروریستی مذهبیون از بین می رود، چون آنها آدم می کشند. آنهایی که می گویند مرگ را بیشتر از زندگی دوست دارند، چون باعث می شود آنها به خدا بپیوندند ، باعث نابودی همه چیز می شوند و روابط بین کشورها، جوامع و انسان ها را به نفرت بدل می کنند. زمانی که من عنوان کتابم را گذاشته ام: مذهب همه چیز را مسموم می کند، واقعا عقیده ام بر این بوده که مذهب باعث فاسد کردن همه چیز می شود و واقعا معتقدم مذهب ما را در پایه ای ترین بنیاد ها فاسد می کند. ادیان می گویند ما نمی توانیم در قبال یکدیگر رفتار خوبی داشته باشیم، و باید الزاما به دینی معتقد باشیم و یک شخص قدرتمند به نام خدا بر ما نظاره کند، ما باید عاشق خدا باشیم، عاشق کسی که از او وحشت نیز داریم، این رابطه ، رابطه بین برده و مالکش است ... ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : gomnamian ariya7 saeed iranmelli

دیدگاه ها