۵

ابراز نگرانی خانواده زندانیان سیاسی از فشارهای وارده بر زندانیان

bayaniye02.blogspot.com – ما خانواده های زندانیان سیاسی، در آستانۀ هفته بزرگداشت زن و میلاد برترین بانوی عالم، انتظار داریم هر چه سریع تر شاهد تعطیلی این سوله های غیر استاندارد که حتی نمی توان نام زندان بر آنها نهاد، باشیم . یقینأ انتقال هر فرد زندانی که به عنوان یک شهروند دارای حقوق انسانی تعریف شده می باشد، به مکان های غیر استاندارد و شبیه به شکنجه گاه، ظلم و مجازاتی مضاعف بوده که از عدالت و انسانیت به دور است. ما همچنان که خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی به خصوص زنان ، که فقط بخاطر اندیشه و تفکر اصلاحی، در بند شده اند، می باشیم، در عین حال خواستار رسیدگی به وضعیت زندان ها بوده و انتظار داریم حتی با مجرمان و محکومان نیز مطابق اصول اسلامی و قانون اساسی و مقررات داخلی و اعلامیه جهانی حقوق بشر رفتار شود. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ستاره saeed iranmelli Urumiye Bayaniye

دیدگاه ها