۵

ترجمه خلاصه ویدیو/ افسانه وجود حضرت نوح از کجا سرچشمه می گیرد؟/نقش زیگورات (مانند چغازنبیل) در این بین چیست؟!

gomnamian.blogspot.com – تصویر این سنگ نبشته/ این مساله صرفا ناشی از عوامل طبیعی بود هاست و هیچ ربطی به خدا و معجزه او نداشته است!/پادشاهی به نام زوسودرا (یا اوتنپیشتیم)، از این سیل زنده ماند. او موفق شد خانواده خود و چند تا از حیواناتش را سوار بر یک کشتی کوچک کند و به سمت انتهای رود حرکت کند، او سپس به نشانه شکر گزاری ، در معبد زیگورات(احتمالا چغازنبیل در نزدیک شوش ) چند تا از حیوانات خود را قربانی می کند./معبد چغازنبیل ، ساختمانی است که ارتفاع آن شاید در آن زمان به چند ده متر می رسیده است و البته ساختمان بلندی محسوب می شده است./در یکی از سنگ نبشته ها ، آمده که او گفته است :من بر پشت کوه زیگورات ، به نشانه شکر گذاری قربانی کرده ام و تمام داستان هایی که نوح کشتیش بر روی کوهی فرود آمد، از این نقل قول پادشاه موصوف ، سرچشمه می گیرد. در آن سنگ نبشته آمده است که خدا به من دستور داده برای نجات خانواده ام و حیوانات ، کشتی بسازم. مسافرت او بر روی رودخانه فرات ، هفت روز طول کشیده است. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 gomnamian Sepehri 13 iranmelli

دیدگاه ها