۲

تاریخجه کامل تکامل اسکناس در ایران

kanooneiranian.blogspot.com – واحد اصلی پول قاجار تومان، قران و شاهی بود. تومان واژه‌ی ترکی ایغوری است به معنی ده‌هزار که در تقسیمات لشکری هر ده‌هزار سرباز تومان و فرمانده‌ی آنها امیرتومان نامیده می‌شد. تا پیش از قاجار از این واحد پولی استفاده نمی‌شد. در دوره‌ی مغول ده‌هزار دینار را برابر تومان می‌دانستند. کسروی یک‌تومان مغول را برابر صدهزار تومان امروز می‌داند. تونان طلا اولین بار در زمان فتحعلی‌شاه قاجار ضرب شد. ادامه...
تصویری از shadow391
ارسال شده توسط shadow391 حدود ۹ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : shadow391 iranmelli

دیدگاه ها