۴

زنان ایرانی پیشروان آزادی و دمکراسی در ایران هستند، مگر می شود آنها در به کنج خانه محبوس کرد

gomnamian.blogspot.com – امروز رژیم اسلامی با عدم پذیرش زنان در رشته های دانشگاه علم و صنعت (منبع)، قدم مهمی به سمت طالبانیزه شدن برداشت و البته این آخرین قدم آنها نیست، ملایان اسلامی ، بنا به دستور قران و سنت و سیره پیامبر اسلام، زنان را به شکل اسباب بازی سکسی خود می دانند و تا زمانی که حقوق زنان ایرانی را به حد طالبان کاهش ندهند، متوقف نخواهند شد. / آخر و عاقبت تمام رژیم های اسلامی به مانند طالبان خواهد بود، زنان را کتک می زنند و خانه نشین می کنند، اجازه تحصیل نمی دهند و یک کلام ، بانوان جامعه را انسان نخواهند دانست. /مشکل از اجرای قوانین اسلامی نیست، بلکه مشکل از خود اسلام است. مگر نه اینکه آیه 34 نسا، رسما دستور به کتک زدن زنان می دهد و یا آیه 223 سوره بقره با بی شرمی تمام ، زنان را کشتزار مردان می داند؟! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : gomnamian ستاره iranmelli سپهر

دیدگاه ها