۶

نسرین ستوده، نامت جاودان بادا / دستبند بر دستان تو یادآور نگاه مصدق است در زندان

gomnamian.blogspot.com – بانوی قهرمان، نسرین ستوده را با دستبند به زندان برده اند، رسانه ها ، تصویر زنی را با دستبند بر دست منتشر کرده اند که دنیا به احترامش کلاه از سر برداشته است. / و البته که دستبند رژیم اسلامی ، مبارک دستان نسرین ستوده است، براستی که این دستبند ، نشان از شرف و انسانیت است. / بانوی عدالت، / نامت بلند مرتبه بادا، / جاودانه بمان ! / پی نوشت: زندانی کردن انسان های بزرگ ، تنها بدنامی را برای رژیم های دیکتاتوری به یادگار می گذارد و باعث سست شدن بیشتر پایه های حکومت آنها می شود. / همانقدر که رژیم آپارتاید با زندانی کردن ماندلای بزرگ موفق به حفظ حکومت شد، رژیم اسلامی نیز با به بند کشیدن نسرین ها ، موفق خواهد بود. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : gomnamian ستاره ariya7 saeed iranmelli mashti

دیدگاه ها