۵

بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی در سوگ شهادت هاله سحابی

bayaniye02.blogspot.com – غم گرانبار از دست دادن مهندس سحابی ، این اسوه مبارزه و جهاد در راه استقلال و آزادی ایران ، هنوز بر شانه هامان سنگینی می کرد که خبر شهادت دخترش بدست عمال ظلمه در مراسم تشییع پدر آه از نهادمان برآورد تا فریاد زنیم : خدایا از جانب خودت یاور و یاری ای برای ما بفرست که سخت گرفتار حاکمیتی شده ایم که حتی به مراسم تشییع و تدفین رفتگان نیز رحم نمی کند و ماموران جکومت عزاداران را بجای دلداری لت و پار می کنند و جنازه را می دزدند و در غیبت خانواده و عزاداران به خاک می سپارند!خدایا این درد را به کجا باید ببریم که حاکمیتی بنام خدا اینهمه بر بندگان تو ستم روا می دارد و استبداد می ورزد و از دین تو برای بقای خودش هزینه می کند؟ ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Bayaniye Sepehri ستاره Sikhunak iranmelli

دیدگاه ها