۳

بیانیه جمعی از جوانان اصلاح‌طلب در واکنش به اعتصاب غذای ۱۲ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین

bayaniye02.blogspot.com – اینک دوازده مرد از تبار شرف و انسانیت و آزادگی در اعتراض به شهادت هاله و صابر دست به اعتصاب غذا زده اند. مردانی که اعتصاب کرده اند، همیشه خود از جمله افرادی بوده اند که با اعتصاب غذای یاران دربندشان مخالفت کرده اند و همیشه از آنان خواسته اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند و سلامت جسم عزیزشان را در اولویت قرار دهند. اما اکنون آنان در مقابل ظلمی چنین سنگین، دست به اعتصاب غذا زده اند. اعتصاب غذایی که تنها در اعتراض به ظلمی چنین آشکار و تحمل ناپذیر آغاز کرده اند. ظلمی که گویا این روزها مرزی برای آن قائل نیستند. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Bayaniye Urumiye iranmelli

دیدگاه ها