۴

رفراندوم بر حکومت جمهوری اسلامی زیر نظر سازمان ملل راه حل اتحاد

refrandomforiran.wordpress.com – بعد از سالها کار سیاسی و دیدن گروهها و نظرات مختلف از خود افراد جمهوری اسلامی گرفته تا لیبرال ترین گروههای ضد جمهوری اسلامی همه یک صحبت دارند و میگویند ما حق هستیم و میزان رای مردم است. حال ما میخواهیم همه افراد و گروهها را پیرامون همین یک کلمه یعنی رفراندوم و رای مردم بدون هیچ پیش شرط و کلمه ای اضافی جمع کنیم و همه شعارهای متفرقه که باعث تفرقه گروهها شده است را کنار بگذاریم و فریاد بزنیم : رفراندوم ؛ رفراندوم …راه نجات مردم. در این سایت سعی میکنیم با دعوت کردن افراد مختلف اپوزسیون از حزبهای مختلف و عقاید گوناگون و بدون محدودیت نظرات آنها را جویا شویم که آیا حاضر هستند که رفراندوم بر حکومت جمهوری اسلامی زیر نظر سازمان ملل را بپذیرند و پیرامون این کلمه متحد شوند؟ اگر چنین است ما مردم ایران هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند و اختلافمان را بر سر صندوق رای حل میکنیم.حتی خود مسئولین جمهوری اسلامی هم میتوانند برای اینکه بر حق بودن خود را اثبات کنند از این طرح حمایت کرده و اجازه برگزاری همچین حرکتی را بدهند.اما اگر این امر تحقق نیافت شعار محوری ما رفراندوم خواهد بود. از زنده و باد ها مرده بادها ،از مرگ برها و ننگ بر ها از شعارهای عقیدتی و ایدولوژیکی و مذهبی و همه اینها را یکبار برای همیشه کنار بگذاریم و رفراندوم و حق رای را فریاد بزنیم. با سپاس ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
برچسبها :
راي هاي داد شده : ستاره mobarez_nastooh sommer10 iranmelli

دیدگاه ها