۵

خودکشی زندانی در اثر شکنجه های وحشیانه در زندانهای رژیم

thenewiran.com – بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"در اثر شکنجه ها و وفشارهای طاقت فرسا یکی از زندانیان سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج اقدام به خودکشی نمود که منجر به مرگ وی گردید. روز پنجشنبه 2 تیر ماه زندانی نادر رمضانی حدودا 26 ساله بدلیل شکنجه های وحشیانه و شرایط طاقت فرسا در سلولهای انفرادی بند1 شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج اقدام به خودکشی نمود و مدتی بعد جان سپرد.چند روز پیش از این زندانی نادر رمضانی را از بند عمومی به اطلاعات زندان گوهردشت منتقل کردند در آنجا فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان و از شکنجه گران شناخته شده برای مدت طولانی با باتونهای برقی وی را مورد شکنجه های وحشیانه قرار داد. شکنجه ها بحدی شدید بود که بدن او خون آلود و کبود شده بود. پس از آن او را به سلولهای انفرادی بند 1 شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. در آنجا افسر پاسدار میرزا آقایی همراه با پاسداربندها یوسفی،زنگنه و گودرز او را به اتاق شکنجه که در زیر آشپزخانه بند و فاقد دوربینهای مداربسته می باشد بردند و مدت طولانی وی را شکنجه کردند. پاسداربندها ضربات را به ادامه...
تصویری از فائزه
ارسال شده توسط فائزه حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ariya7 fozul ستاره فائزه iranmelli

دیدگاه ها